رمضان

برگزاری رویداد بین المللی “رمضان، ماه امت” در مشهد

رویداد بزرگ رمضان، ماه امت در مشهد برگزار می گردد. رویداد بین المللی "رمضان، ماه امت" در پنج روز آخر ماه مبارک رمضان و پنج  روز ابتدای...

ادامه مطلب