مارشک

«مارشک» یکی از بکرترین روستاها در نزدیکی مشهد

شاید بهترین راه برای بهره بردن از نعمتی که در همین چند قدمی مشهد قرار دارد، این است که شال و کلاه کنید و با سفر به این روستای سبز و بکر، خودتان همه چیز را از نزدیک ببینید و لمس کنید. با این حال، به عنوان مقدمه بد نیست پیش از سفر به مارشک، به این چند سطر نگاهی بیندازید و اطلاعات زیر را از نظر بگذرانید. اطلاعاتی که «اسعد فیض» در طول ١٣سال زندگی در مارِشک به آن رسیده است. او که در این مدت مدیر مدرسه روستا بوده است، در طول گشت در مارشک راهنمای سفرمان شد. با فیض روی پستی و بلندی های روستا قدم زدیم و لابه لای چاق سلامتی ها و خوش و بش کردن با اهالی روستا، از نقاط گردشگری و جذاب روستا فیض بردیم.

ادامه مطلب