ریاب

«ریاب» چون یزدی کوچک در خراسان

از میان دروازه آجری روستا که عبور کنید و قدم بر روی سنگفرش های یکدست کف کوچه ها بگذارید و آب انبار، بادگیر، برج و قلعه سربرافراشته از میان خانه های کاهگلیِ همقد را زیر چشم بگیرید، در خواهید یافت که وارد یک روستای نایاب شده اید. «ریاب» دُرّ ناب خراسان است، همان چیزی که همیشه در تصوراتمان از یک روستای اصیل ایرانی توقع داشته ایم. تعطیلات عید فطر فرصت مناسبی برای سفر به روستایی است که چون یزدی کوچک، در منطقه کویری خراسان و در نزدیکی گناباد قرار گرفته است.

ادامه مطلب