دستورالعمل

برگزاری مراسمات دهه فاطمیه همراه با رعایت دستورالعمل های بهداشتی

تمامی مراسمات ایام فاطمیه همراه با انجام دستورالعمل های بهداشتی قابل اجرا می باشد. معاونت بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دست...

ادامه مطلب