از درگاه جدید خدمات اینترنتی شهرداری مشهد بهره برداری شد.

مدیرعامل سازمان فاوای شهرداری مشهد گفت: ضرورت استفاده از خدمات الکترونیک در مجموعه شهرداری قابل کتمان نیست، خصوصا پس از شیوع ویروس کرونا این ضرورت شدت پیدا کرده است.

ادامه مطلب