راز دروازه قدیمی و ترسناک شهر مشهد و چرا دروازه میرعلی‌آمو را برای همیشه بستند؟

شهر مشهد، در دوره قاجار، هفت دروازه داشت؛ تقریباً برای هر محله، یک یا دو دروازه تعبیه شده بود و همه این دروازه‌ها محل آمد و شد بودند، ا...

ادامه مطلب