نوبت دهی

نوبت دهی اینترنتی درمانگاه های شهرداری مشهد

نوبت دهی در درمانگاه های شهرداری مشهد اینترنتی شد. امکان دریافت نوبت اینترنتی ویژه پزشکان متخصص درمانگاه‌های تحت نظارت شهرداری مشهد فر...

ادامه مطلب