بخش

اتمام فعالیت بخش کرونایی بیمارستان امام رضا (ع)

فعالیت بخش کرونا در بیمارستان امام رضا (ع) پایان یافت. رئیس بخش عفونی مرکز آموزشی پژوهشی درمانی امام رضا (ع) از مراکز زیرپایان فعالیت ...

ادامه مطلب

خراسان رضوی

30 فروردین، روز بدون فوتی کرونا در خراسان رضوی

در 30 امین روز فروردین هیچ مورد فوتی مبتلا به کرونا در خراسان رضوی گزارش نشده است. در یک روز گذشته هیچ موردی از فوت بیمار مبتلا به کرو...

ادامه مطلب

خدمات جامع

تاسیس مرکز خدمات جامع سلامت در شهر مشهد

مرکز خدمات جامع سلامت در شهر مشهد به همت نیکوکاران احداث گردید. یک مرکز خدمات جامع سلامت در مشهد به نام "ابا عبدالله الحسین(ع)" به همت...

ادامه مطلب