مشهد قدیم

مشهد قدیم

پیشینه باستانی و تاریخی شهر مشهد

با توجه به شواهد تاریخی، شهر مشهد و اطراف آن بخشی از دشت باستانی توس محسوب می شده است. اقلیم مساعد، وجود مراتع و چشمه های فراوان شرایط را برای سکونت در این دشت فراهم کرده بوده است. در اواخر قرن دوم هجری در محل مشهد کنونی دهکده ای به نام سناباد وجود داشته که از توابع نوغان بزرگ ترین شهر ولایت توس به شمار می رفته است.این آبادی همانند بقیه آبادی ها دارای قناتی برای اهالی سناباد داشته است.

ادامه مطلب