اقامتگاه

اقامتگاه های بومگردی خراسان و استقبال مسافران از آن ها

مسافران امسال استقبال ویژه  ای از اقامتگاه های بومگردی خراسان داشته اند. پس از دو سال کرونا و تعطیلی سفرها، صنعت گردشگری استان ضررهای ...

ادامه مطلب

موسیقی

نگاهی گذرا بر موسیقی محلی خراسان

موسیقی در کنار زبان یکی از بخشهای هویت فرهنگی به شمار می رود. در فرهنگهای سنتی موسیقی نه تنها با شئون مختلف زندگی مردم ارتباط دارد، بلکه با تمام هنرها نیز مرتبط است؛ هنرهایی چون ادبیات شفاهی و کتبی، نگارگری، هنرهای نمایشی و آیینهای بومی…

ادامه مطلب

گرمابه

گرمابه و گرمابه داری در مشهد قدیم

حمام کردن سنتی دیرینه در ایران پیش و پس از اسلام بوده که همه کاربری اش در تن شستن خلاصه نمی‌شده است؛ گرمابه‌ها درواقع پاتوق توده‌های مردم و محلی‌ها برای گفتگو درباره مسائل روز و در جریان اخبار قرارگرفتن، خوش وبش کردن یا عقد قرارداد‌های مهم بوده و با رسومی مانند پسندیدن دختر‌های دم بخت، تولد نوزاد، نوروز و دیگر جشن‌ها پیوند داشته است.

ادامه مطلب