شهرداری

تشویق شهرداری برای شهروندان مشهدی در خصوص باغ بام

شهرداری برای ایجاد فضای سبز پشت بام ها شهروندان را تشویق می کند. در راستای تشویق شهروندان برای ساخت فضای سبز بر بام ساختمان‌های جدید، ...

ادامه مطلب