خانه های تاریخی

خانه های تاریخی مشهد

خانه های تاریخی مشهد اطراف حرم مطهر رضوی واقع شده وبه دلیل سبک معماری و استفاده از هنرهایی مانند آینه کاری ،کاشی کاری های سنتی مورد توجه گردشگران قرار دارد. مشهد به دلیل وجود بارگاه منور رضوی و جایگاه تاریخی خود از گذشته دارای سبک معماری خاصی بوده است که امروز با گذشت قرن ها هنوز بخشی از آن به عنوان میراث ماندگار در برخی خانه های این شهر باقی مانده است. خانه هایی که امروز به عنوان هویت تاریخی مشهد شناخته می شوند و طی سال های گذشته به همت نهادهای دولتی و مردمی حفاظت و مرمت شده و امروز به عنوان موزه مورد بازدید علاقه مندان قرار می گیرد.

ادامه مطلب