خانه ملک

خانه ملک و سفر به گذشته

مشهد شهری است که در کنار چهره مذهبی، آثار تاریخی زیادی دارد و می‌تواند برای گردشگران و زائرینی که به این شهر سفر می‌کنند جذاب باشد. «خانه ملک» مکانی آرام در میان شلوغی بازار است که یکی از این آثار محسوب می‌شود. «خانه ملک» یکی از نمونه‌های زیبای به جای مانده از دوران انتقال معماری در اواخر عصر قاجاریه به حساب می‌آید که اوایل قرن چهاردهم شمسی احداث شده است.