حقوق مسافر

حقوق مسافر در صورت نارضایتی از محل اقامت

بعضی اوقات ممکن است از شرایط و خدمات محل اقامت خود در سفر (هتل، هتل آپارتمان، مهمانپذیر، خانه مسافر و …) رضایت کامل نداشته باشیم. در این صورت به عنوان مسافر حقوقی داریم و می‌توانیم با طی اقداماتی به حقوق خود برسیم.

ادامه مطلب