ترافیکی

نوروز 1401 و محدودیت های ترافیکی اطراف حرم

طرح محدویت های ترافیکی اطراف حرم در نوروز 1401 به اجرا در خواهد آمد. قرار است در حوزه ترافیکی در ساعات منتهی به لحظه تحویل سال محدودیت...

ادامه مطلب