بخش

اتمام فعالیت بخش کرونایی بیمارستان امام رضا (ع)

فعالیت بخش کرونا در بیمارستان امام رضا (ع) پایان یافت. رئیس بخش عفونی مرکز آموزشی پژوهشی درمانی امام رضا (ع) از مراکز زیرپایان فعالیت ...

ادامه مطلب

سلامت

مشهد، قطب گردشگری سلامت

شهر مشهد در حوزه سلامت به دلیل وجود امام رضا (ع) و همچنین وجود کادر درمانی مجرب و متخصص به عنوان قطب گردشگری سلامت در ایران از ظرفیت خوبی برخوردار است. در ادامه با مراکز درمانی و سلامت شهر مشهد آشنا می شویم.

ادامه مطلب