حرم

اقدام به بهسازی پیاده روهای منتهی به حرم در سال 1401

بهسازی پیاده رو های منتهی به حرم امام رضا (ع) در سال 1401 انجام می شود. مدیرکل نظارت بر نگهداری و تعمیرات و بهره‌برداری تأسیسات و زیرس...

ادامه مطلب