حمام

نگاهی به حمام های عمومی در مشهد قدیم

 

با تکیه بر اذهان پرخاطره قدیمی‌های محله‌هایی، چون پایین‌خیابان، نوغان و عیدگاه، دوباره روزگاری را مروری می‌کنیم که حمام‌ها برای خودشان رونق داشتند و مراودات مردم در سر حمام‌ها خلاصه می‌شد.

ادامه مطلب