پیست اسکی

ارتفاعات بینالود و میزبانی پیست اسکی شیرباد از ورزشکاران

در خراسان رضوی و ارتفاعات بینالود، باتوجه به بارش مناسب برف، پیست اسکی "شیرباد" در این منطقه آماده استفاده ورزشکاران این رشته شده است. ...

ادامه مطلب