اذن

16 تابلو جدید اذن دخول در ورودی های حرم امام رضا (ع)

تعداد 16 عدد تابلوی جدید اذن دخول در ورودی های اطراف حرم جانمایی شد. معاون طرح و برنامه سازمان فنی و نگهداری حرم مطهر رضوی گفت: با هدف...

ادامه مطلب