اینترنت

اینترنت رایگان برای 90 کتابخانه خراسان رضوی

90 کتابخانه در خراسان رضوی به اینترنت رایگان دست می یابند. مدیر کل کتابخانه‌های عمومی خراسان رضوی گفت: در مجموع ۹۰ باب از کتابخانه‌های...

ادامه مطلب