نمایشگاه

نمایشگاه عکس از طوس تا پیر هرات در مشهد

نمایشگاه عکس تحت عنوان از طوس تا پیر هرات در مشهد برپا گردیده است. به مناسبت روز ملی حکیم ابوالقاسم فردوسی و پاسداشت زبان و ادبیات فار...

ادامه مطلب