اتوبوس رانی

پیشینه تاریخی اتوبوس و اتوبوس رانی مشهد

همین چند روز پیش ۸ اتوبوس تازه‌ وارد یورو ۵ در مشهد به کارگیری شدند تا آمار اتوبوس‌های فعال شهر به عدد ۱۸۳۰ برسد که در ۱۵۳ خط به شهروندان خدمات می‌دهند. این موضوع بهانه‌ای شد تا برویم به ۸۱ سال پیش، ابتدای خط‌اتوبوس و مشهد، با ما همراه باشید. 

ادامه مطلب