اشعار مذهبی

کتابی از اشعار مذهبی ملک الشعرای بهار در حرم مطهر رضوی

از کتاب اشعار مذهبی ملک الشعرای بهار در حرم امام رضا (ع) رونمایی شد. همزمان با بازگشایی انجمن ادبی رضوی وابسته به مؤسسه آفرینش‌های هنر...

ادامه مطلب

آستان قدس

برگزاری نمایشگاه کتاب در کتابخانه های وابسته آستان قدس رضوی

نمایشگاه کتاب در کتابخانه هایی که وابسته به آستان قدس رضوی می باشند، برگزار میگردد. نمایشگاه‌های کتاب ویژه ماه مبارک رمضان در کتابخانه...

ادامه مطلب

اهداء اسکناس چندین کشور به موزه آستان قدس رضوی

فردی اسکناس ده ها هزار کشور مختلف را به موزه ی آستان قدس رضوی اهداء کرد. کارشناس مسئول امور مستندنگاری موزه آستان قدس رضوی گفت: یک معل...

ادامه مطلب

حرم

خدمات خادمان حرم امام رضا (ع) در کتاب اطلس جغرافیایی

معرفی فعالیت ها و خدمات خادمان حرم رضوی در کتاب اطلس جغرافیایی آستان قدس کتاب «اطلس آستان»؛ راهنمای جغرافیایی آستان قدس رضوی یکی از تا...

ادامه مطلب