آرامگاه نادرشاه

معرفی آرامگاه نادرشاه افشار؛ پادشاهی از تبار ترک

نادرشاه افشار یکی از بزرگترین پادشاهان ایران بود و بخاطر فتوحات و کشورگشایی هایی که داشت لقب ناپلئون ایران را به او داده اند. نادرشاه پیش از مرگ دستور داد که مقبره ای برای او در مشهد ساخته شود، تا در این شهر به خاک سپرده شود. حالا آرامگاه نادرشاه با وجود بخش های مختلف مثل موزه، یکی از اماکن دیدنی اصلی مشهد به حساب می‌آید که هر ساله بازدیدکنندگان زیادی را به خود جلب می‌کند. اگر می‌خواهید بیشتر درباره باغ موزه نادری بدانید در ادامه متن با ما باشید.

ادامه مطلب