چله

شب چله ای دور از هم اما در کنار هم

خراسان رضوی امسال شب چله متفاوت با هر سال است؛ اگر چه همه زخم‌های اقتصادی خورده‌ایم و شاید حتی اندوه از دست دادن کسی را در دل داریم که این همه‌گیری موجب آن شده، اما همچنان باید صبر کرد و حداقل‌هایی را که می‌توان انجام داد، رعایت کرد.

ادامه مطلب

نوروز

آداب و رسوم های خراسان در نوروز

یک خراسان‌پژوه گفت: یکی از فواید نوروز، باز زنده‌سازی آداب و رسوم های در آستانه فراموشی است.  رضا سلیمان نوری در خصوص نوروز در خراسان و آداب و رسوم خاصی که در خراسان وجود دارد، اظهار کرد: این رسوم هر چند تنها یک بار در سال اجرا می‌شوند؛ اما از آنچنان اهمیتی برای ایرانیان برخوردار هستند که چندی قبل از رسیدن زمان اجرایشان، تلاش برای برگزاری مطلوب آن‌ها در دستور کار ایرانیان قرار می‌گیرد.