نمایش 1–12 از 107 نتیجه

زعفران سرگل (یک مثقال)

زعفران سرگل، در این نوع، بخش خامه (ریشه) وجود ندارد و کلاله‌های کاملا قرمز رنگ به‌صورت جدا از هم می باشند، زعفران خالص را تشکیل می‌دهند.

قرآن رنگی جلد چرمی

برای طرح روی جلد از تذهیب های اسلامی ایرانی و هندی بهره گرفته شده است.

زعفران پوشال (1 مثقال)

در انتهای کلاله های زعفران، مقدار کمی سفیدی به چشم می خورد که شکل پوشال مانندی به آن می دهد

زعفران دسته یا دختر پیچ (1 مثقال)

بدون جدا کردن قسمت خاصی از رشته زعفران و با کنار هم چیدن و خشک کردن زعفران به دست می آید که 30 درصد خامه و 70 درصد بخش قرمز است.