باهشت باهشت گردشگری مشهد

بقعه مبارکه خواجه شیخ محمد زمان

بقعه متبرکه خواجه شیخ محمد زمان در 25 کیلومتری مشهد به سرخس و در روستایی به نام شرشر واقع شده است.
این بقعه متبرکه، در بالای کوهی قرار دارد و ضریح ایشان به صورت فلزی و فضای داخلی آن به تصاویر و عبارات مذهبی آراسته شده است.                                                                      
سادگی و دورافتاده بودن این بقعه متبرکه، آرامش و معنویت خاصی را به آن بخشیده است.
زائرین بسیاری از روستاهای اطراف به زیارت آرامگاه خواجه شیخ محمد زمان مشرف می شوند.

zaman

نشانی: این بقعه متبرکه در فاصله 25 کیلومتری شهر مشهد به سرخس در روستای شرشر، بر روی یک بلندی واقع شده است.