باهشت باهشت گردشگری مشهد

رباط ویرانی

کاروانسرای رباط ویرانی واقع در 10 کیلومتری جاده مشهد – شاندیز، از بناهای باقیمانده دوره ی تیموری است.
این بنا که جزو رباط های سرپوشیده محسوب می شود، در قسمت ورودی شامل دو غرفه تابستانی بوده است. فضای داخلی بنا به 9 غرفه تقسیم شده که دارای سقف گنبدی هستند.    
ساخت رباط ویرانی از آجر و سنگ بوده و این بنا که به عنوان یک اثر ملی به حساب می آید، امروزه به موزه مردم شناسی تبدیل شده است و همین باعث جذابیت زیاد این مکان تاریخی فرهنگی برای گردشگران مشهد می شود. 

در موزه مردم شناسی رباط ویرانی، برخی از مشاغل سنتی استان خراسان به نمایش گذاشته شده است که عبارتند از:
فیروزه تراشی و هرکاره تراشی، گاری سازی، زین سازی، جاروبافی، حصیر بافی، عطاری، حلاجی، کفاشی و پوستین دوزی.

Robat

نشانی: رباط ویرانی در مجاورت روستای ویرانی، ویرانی 19 در محور گردشگری مشهد به شاندیز واقع گردیده است.

Slice 1 - Image 1 Slice 1 - Image 2 Slice 1 - Image 3 Slice 1 - Image 4
Slice 2 - Image 1 Slice 2 - Image 2 Slice 2 - Image 3 Slice 2 - Image 4
Slice 3 - Image 1 Slice 3 - Image 2 Slice 3 - Image 3 Slice 3 - Image 4
Slice 4 - Image 1 Slice 4 - Image 2 Slice 4 - Image 3 Slice 4 - Image 4