نمایش دادن همه 5 نتیجه

زعفران سرگل (یک مثقال)

زعفران سرگل، در این نوع، بخش خامه (ریشه) وجود ندارد و کلاله‌های کاملا قرمز رنگ به‌صورت جدا از هم می باشند، زعفران خالص را تشکیل می‌دهند.

زعفران پوشال (1 مثقال)

در انتهای کلاله های زعفران، مقدار کمی سفیدی به چشم می خورد که شکل پوشال مانندی به آن می دهد

زعفران دسته یا دختر پیچ (1 مثقال)

بدون جدا کردن قسمت خاصی از رشته زعفران و با کنار هم چیدن و خشک کردن زعفران به دست می آید که 30 درصد خامه و 70 درصد بخش قرمز است.

زعفران سرگل (1 مثقال)

کلاله بدون ذره ای زردی و یا ریشه زعفران وکاملا قرمز با رشته هایی جدا از هم