باهشت باهشت گردشگری مشهد

موزه علوم زمین

نخستین ‍ارک موزه علوم زمین در مشهد در سال 1397 در فضایی بسیار متفاوت که با عناصر زمین شناسی تزپین شده اند شروع به فعالیت کرد. مجموعه موزه در دو بخش مسقف و فضای باز است. سرتاسر این دوبخش ر از شگفتی است که در ادامه به آنها اشاره می کنیم.
توسط راهنما شما اول وارد بخش منظومه شمسی می شوید که فضایی گنبدی شکل است که در شناخت بهتر ستاره ها و منظومه شمسی بسیار مفید است.
بخش بعدی ساعت آفتابی است که راه و روش مشخص کردن ساعت دقیق در طول روز در گذشته را نشان می دهد.
بخش دیگر آشنایی با انواع سنگ های موجود در طبیعت است.
یکی از بحش های جذاب دیگر معدن کاری است که انواع ابزارها نظیر چراغ های هدلایت باتری ها و کلاه های سیاه و دوده گرفته ای را نشان می دهد و بعد از آن با ماکت های انسانی که در حال کنده کاری با کلنگ هستند را مشاهده می کنید.

Olomzamin


نشانی: این مکان در بلوار شهید فکوری، بین فکوری55و57، پارک علوم زمین واقع گردیده است.

Slice 1 - Image 1 Slice 1 - Image 2 Slice 1 - Image 3 Slice 1 - Image 4
Slice 2 - Image 1 Slice 2 - Image 2 Slice 2 - Image 3 Slice 2 - Image 4
Slice 3 - Image 1 Slice 3 - Image 2 Slice 3 - Image 3 Slice 3 - Image 4
Slice 4 - Image 1 Slice 4 - Image 2 Slice 4 - Image 3 Slice 4 - Image 4