باهشت باهشت گردشگری مشهد

حمام مهدی قلی بیک

حمام مهدی قلی بیگ یکی از آثار باقیمانده از دوره صفوی است که در نزدیکی حرم امام رضا واقع است. ساخت بنا به سال 1027 قمری برمی­گردد. این اثر که در سال 1356 ثبت آثار ملی ایران شد. این حمام به خواست مهدی قلی بیگ ساخته و وقت مردم شده است و اسم واقف روی آن باقی مانده است. وسعت حمام نزدیک به 2000 متر مربع است و از فضاهای متعدد تشکیل شده است که مصالحی مثل ساروج، آهک، سنگ، فلز و کاشی در ساخت آن به کار رفته است، اما بن اصلی بنا از آجر است. زیباترین بخش آن بینه حمام با هشت ستون است که سقف گنبدی پر نقش و نگاری را روی خود نگه می­دارد. حمام مهدی قلی بیگ در کنار مسجد شاه، یکی از قدیمی ترین مساجد مشهد قرار دارد و به همین خاطر به حمام شاه هم شناخته می شود. تا همین بیست سال پیش کاربری بنا حمام بود و برای مدتی هم متروکه ماند. سپس در سال 1378 مورد بازسازی قرار گرفت و بخش های مختلف آن مرمت شدند. در نهایت درهای حمام مهدی قلی بیگ در سال 1385به عنوان موزه مردم شناسی بروی مردم باز شد.   

Hamam-mehdigholi

نشانی: این مکان در مشهد، انتهای اندرزگو سیزده، انتهای بازار فرش، موزه مردم شناسی واقع گردیده است.

Slice 1 - Image 1 Slice 1 - Image 2 Slice 1 - Image 3 Slice 1 - Image 4
Slice 2 - Image 1 Slice 2 - Image 2 Slice 2 - Image 3 Slice 2 - Image 4
Slice 3 - Image 1 Slice 3 - Image 2 Slice 3 - Image 3 Slice 3 - Image 4
Slice 4 - Image 1 Slice 4 - Image 2 Slice 4 - Image 3 Slice 4 - Image 4