باهشت باهشت گردشگری مشهد

بنای هارونیه

بقعه هارونیه یکی از افسانه ای ترین و قدیمی ترین، بناهای خراسان است که هنوز پیشینه تاریخی آن مشخص نشده است.
پژوهشگران زیادی سال هاست که روی این بنای تاریخی تحقیق و پژوهش می کنند تا راز آن را کشف کنند، اما تاکنون به نتیجه ی قطعی نرسیده اند.
روایات زیادی از این بنا وجود دارد، مانند استفاده هارون الرشید از این مکان برای زندانی کردن مجرمان و دیگر اینکه این بنا در دوره ی پیش از اسلام آتشکده بوده است و یا این نظریه باستان شناسان که معتقدند بنای هارونیه همان مدرسه ای بوده که محمدغزالی برای تدریس از آن استفاده می کرد. طبق همین نظریه سازمان میراث فرهنگی پس از پایان مرمت بنا، در چندین سال پیش، سنگ یادبودی را برای امام محمد غزالی در این مکان نصب کرد.
لازم به ذکر است که هیچکدام از این موارد به درستی اثبات نشده است و فقط به صورت یک افسانه و روایت است.
بقعه هارونیه فقط از آجر ساخته شده است و در هیچ بخشی از آن کاشی کاری های رنگین به کاربرده نشده است.
این بنا یک در ورودی دارد و در سه طبقه ساخته شده که پایین ترین طبقه آن سرداب است.
فضای داخلی بنا شامل: ایوان، چهارشاه نشین، گنبدخانه و سه اتاق فرعی است. با اختصاص دادن گوشه ای از آن به عنوان موزه، به زیبایی این محل افزوده شده و گردشگران بیشتری را به خود جذب کرده است.
این بنا در کنار آرامگاه فردوسی است و گردشگران علاوه بر بازدید از بقعه ی هارونیه به دیدن آرامگاه فردوسی هم می روند.  

Haroniye

نشانی: ۲۳کیلوتری جاده مشهد قوچان، نرسیده به آرامگاه فردوسی

پارکینگ

 
Slice 1 - Image 1 Slice 1 - Image 2 Slice 1 - Image 3 Slice 1 - Image 4
Slice 2 - Image 1 Slice 2 - Image 2 Slice 2 - Image 3 Slice 2 - Image 4
Slice 3 - Image 1 Slice 3 - Image 2 Slice 3 - Image 3 Slice 3 - Image 4
Slice 4 - Image 1 Slice 4 - Image 2 Slice 4 - Image 3 Slice 4 - Image 4