باهشت باهشت گردشگری مشهد

گنبد سبز

گنبد سبز مقبره شیخ محمد مومن استرآبادی است که در خیابان آخوند خراسانی و در وسط میدانی به همین نام واقع شده است.
شیخ مومن در قرن نهم هجری زندگی می کرد. ایشان از علمای بزرگ شیعه بوده است که بیشتر عمر خود را به تعلیم روایات و سخنان معصومین و کمک و خدمت به مردم پرداخته است. شرح زندگانی شیخ محمد مومن، در کتابی با عنوان «گنبد سبز مشهد» به قلم مهدی قربانی منتشر شده است.
گنبد سبز به صورت یک 8 ضلعی و 4 ایوان است که آرامگاه در وسط آن قرار دارد. گنبد زیبای این بقعه مبارک در شب نورانی و به رنگ سبز است و در روز هم، رنگ فیروزه ای زیبایی را به نمایش می گذارد که هر گردشگری را شگفت زده می کند. درون بقعه کتیبه ای با مضمون صلوات کبیره و حدیت پیامبر اسلام یه چشم می خورد.
گنبد سبز امروزه مورد توجه عموم است و سادگی و آرامشی که درون آن وجود دارد، حسی معنوی و لذت بخش را به شما القا می کند.

Gonbad-sabz

نشانی: خیابان آخوند خراسانی، میدان گنبد سبز

Slice 1 - Image 1 Slice 1 - Image 2 Slice 1 - Image 3 Slice 1 - Image 4
Slice 2 - Image 1 Slice 2 - Image 2 Slice 2 - Image 3 Slice 2 - Image 4
Slice 3 - Image 1 Slice 3 - Image 2 Slice 3 - Image 3 Slice 3 - Image 4
Slice 4 - Image 1 Slice 4 - Image 2 Slice 4 - Image 3 Slice 4 - Image 4