مجتمع های تجاری و پاساژهای مشهد تعطیل شد

رئیس اتاق اصناف مشهد گفت: طبق آخرین مصوبه ستاد ملی کرونا مجتمع‌های تجاری واقع در پاساژها، مجتمع‌های تجاری و مکان‌های سرپوشیده حق فعالیت ندارند و به همین دلیل از روز شنبه، ۲۳ مرداد ماه، نظارت شدیدتری برای جلوگیری از فعالیت این مراکز اعمال خواهد شد که در صورت تخلف با خاطیان به شدت برخورد قانونی می‌شود.

ادامه مطلب