سابقه تاریخی تأسیس بیمارستان امام رضا(ع) در مشهد

اسکندر بیگ ترکمان در عالم‌آرای عباسی ذیل ترجمه‌ی حکیم عمادالدین محمود، ضمن علاقه‌مندی دربار صفوی به آستان قدس رضوی می‌نویسد: «در علم و ...

ادامه مطلب

ضریح پوش

تاریخچه ی اهدای صندوق پوش و ضریح پوش ها در حرم مطهر رضوی

پوشش‌هایی نقش خورده با هنر‌هایی زنانه و ماندگار که نه تنها زینت ضریح حرم امام رضا(ع)، که آذین دل مؤمنان بوده و هست. پارچه‌های سبزی ک...

ادامه مطلب

حرم

خدمات خادمان حرم امام رضا (ع) در کتاب اطلس جغرافیایی

معرفی فعالیت ها و خدمات خادمان حرم رضوی در کتاب اطلس جغرافیایی آستان قدس کتاب «اطلس آستان»؛ راهنمای جغرافیایی آستان قدس رضوی یکی از تا...

ادامه مطلب