بست های حرم مطهر رضوی

بست طبرسی

این بست در شمال صحن انقلاب واقع شده و یکی از مسیرهای اصلی تشرف به حرم مطهر است

بست شیخ طوسی

در ضلع شمالی بست، ورودی به کتابخانه مرکزی و سرتاسر ضلع جنوبی به صحن جمهوری اسلامی متصل است

بست شیخ بهائی

بست شیخ بهاءالدین در جنوب غربی حرم مطهر قرار دارد و بعد از پیروزی انقلاب احداث شده است

بست حر عاملی

در ضلع شمالی این بست بخشی از دانشگاه علوم اسلامی رضوی و مهمانسرای حضرت قرار دارد