بوستان غدیر

هر ساله تعداد زیادی از زائرانی که به مشهد مقدس مشرف می شوند چادرهای مسافرتی را برای نحوه اقامت خود انتخاب می کنند . بر همین اساس شهرداری خدمتگذار مشهد مکانی بسیار مناسبی را برای این زائران محترم فراهم گردانیده است. کمپ غدیر با یک دریاچۀ مصنوعی با ۱۵ هزار مترمربع، فضای بازی کودکان با ۱۴ هزارمتر مربع، ۲۴ دستگاه وسایل بدنسازی، ۹۴ جایگاه پُخت کباب، دَکۀ راهنمای زائر، ۵۰۰ عدد سکوی نشیمن، ۸۷ آبخوری و ۵۰ دوش حمام و با ظرفیت1500 ماشین آماده پذیرائی از زائرین محترم می باشد.


نشانی: ابتدای جاده نیشابور

محل استراحت

 

حمام و سرویس بهداشتی

 

وسایل بازی کودکان

 
Slice 1 - Image 1 Slice 1 - Image 2 Slice 1 - Image 3 Slice 1 - Image 4
Slice 2 - Image 1 Slice 2 - Image 2 Slice 2 - Image 3 Slice 2 - Image 4
Slice 3 - Image 1 Slice 3 - Image 2 Slice 3 - Image 3 Slice 3 - Image 4
Slice 4 - Image 1 Slice 4 - Image 2 Slice 4 - Image 3 Slice 4 - Image 4