گنبد سبز

«گنبد سبز» را عده ای آرامگاه شیخ محمد مومن عارف استرآبادى مربوط به زمان شاه عباس دوم صفوى ( ۱۰۵۲ ـ ۱۰۷۷ ق ) است. گرچه در قرن حاضر بعضى وى را «محمد على موذن» از شیوخ ذهبیه دانسته اند، اما فرد مدفون در«گنبد سبز» را عموما به این نام می‌شناسند. این مقبره مورد توجه و زیارت مردم محلى مشهد، خصوصا پیروان تصوف و عرفان است و احتمالا در سال ۱۰۳۶ ساخته و در سال هاى ۱۰۵۵ تا ۱۰۵۸ تکمیل و تزیین شده است. گنبد سبز که نامش را از رنگِ گنبد خود گرفته، بنایى متعلق به دوره صفوى است. این بنا در حال حاضر در قلب شهر و مجاور ارگ سابق در خیابان آخوند خراسانى ( خاکى پیشین ) قرار دارد. بقعه ی گنبد سبز پیش از این با نمای ساده در بدنه و گنبد، در میان قبرستانی از دوره صفویه به نام (میر هوا) قرار گرفته بود و بعدها به وسیله دیوارکشی محصور گردیده و پیرامون آن محوطه سازی شده است. با توسعه شهر مشهد و خیابان کشی ها ،الحاقات از اطراف بنا برچیده شده و میان میدانی قرار گرفته است. نمای این بنا در سال ۱۳۵۳ شمسی کاشی کاری شده و مرمت هایی در درون آن نیز انجام گردیده است. این بنا داراى گنبدى فیروزه اى رنگِ متمایل به سبز، چهار ایوان و هشت ضلع می‌باشد علاوه بر ایوان و طاق نما ها، کاشی کاری زیبای آن به بقعه جلوه خاص بخشیده است. فضای داخلی بقعه دارای کتیبه ای است با مضمون صلوات کبیره و حدیثی از پیامبر اکرم (ص) که در پایان آن ، نام راقم این سطور با عبارت ((نمقفه حسین بن محمد المشهدی)) و تاریخ ۱۰۵۸ ق دیده می شود . در زیر گنبد بنا کتیبه اى به خط ثلث وجود دارد که در پایان آن تاریخ ۱۰۵۸ قمرى نوشته شده است.


نشانی: خیابان آخوند خراسانی، میدان گنبد سبز
Slice 1 - Image 1 Slice 1 - Image 2 Slice 1 - Image 3 Slice 1 - Image 4
Slice 2 - Image 1 Slice 2 - Image 2 Slice 2 - Image 3 Slice 2 - Image 4
Slice 3 - Image 1 Slice 3 - Image 2 Slice 3 - Image 3 Slice 3 - Image 4
Slice 4 - Image 1 Slice 4 - Image 2 Slice 4 - Image 3 Slice 4 - Image 4