موزه رضوی

نمایش اعجاز هنر سنگ تراشی در موزه رضوی

سنگابی منحصر به فرد متعلق به قرن ششم هجری قمری که از سنگ بزرگ یکپارچه‌ای تراشیده شده و از بهترین نمونه‌های هنر سنگ‌تراشی تا امروز است، در موزۀ آستان قدس رضوی در معرض نمایش قرار دارد.

ادامه مطلب