باهشت باهشت گردشگری مشهد
 مدیرکل جدید میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان خراسان رضوی منصوب شد

با حکم رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری؛ ابوالفضل مکرمی‌فر به عنوان مدیرکل جدید میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان خراسان رضوی منصوب شد.

پیش از این رهنما به عنوان مدیرکل میراث فرهنگی خراسان رضوی فعالیت می‌کرد.