باهشت باهشت گردشگری مشهد
ورود زائران به مشهد

مهدی فروزان ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: هفت میلیون و ۷۸۸ هزار و ۸۱۱ نفر در دو ماه از فصل تابستان به مشهد  وارد شده اند واین آمار مربوط به بازه زمانی اول تیر ماه تا ۳۱ مرداد ماه سال جاری است. وی افزود:بررسی آمار ها نشان می دهد در مجموع ورود زائران از رشد ۶.۸ درصدی در این مدت در مقایسه با سال گذشته رو به رو بوده است.

 مدیرکل امور رفاهی زائران استانداری خراسان رضوی ادامه داد: آمار زائران و مسافرانی که از طریق حمل و نقلی ریلی مبادرت به سفر کرده اند را ۹۴۱ هزار و ۱۸۷ نفر بوده است و این آمار در مقایسه با سال گذشته ۱۵ درصد رشد داشته است. 

فروزان تصریح کرد: ۷۱۷ هزار نفر نیز از طریق فرودگاه بین المللی شهید هاشمی نژاد به مشهد مقدس وارد شده اند که نسبت به گذشته ۱۲ درصد کاهش دارد. وی تصریح کرد: زائرانی که در این بازه زمانی با وسائل نقلیه شخصی اقدام به تشرف به مشهد مقدس کرده اند چهار میلیون ۳۹۹ هزار و ۵۴۶ نفربوده است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۱۳.۷ درصد رشد را نشان می دهد.

سخنگوی ستاد خدمات سفر خراسان رضوی تصریح کرد:از زائران یک میلیون و ۷۳۰ هزار و ۱۲۹ نفر با وسائل حمل و نقل عمومی به مشهد مقدس سفر کرده اند که در مقایسه با سال گذشته سه درصد کاهش داشته است.