باهشت باهشت گردشگری مشهد
نعیم رضوان

سید خلیل منبتی معاون اماکن متبرکه آستان قدس رضوی در زمینه طرح نعیم رضوان که در بخش غذای متبرک حضرتی دایر است، اظهار داشت: در راستای بهره‌مندی عادلانه‌ و گسترده زائران و مجاوران امام رضا (ع) از میهمانسرای حرم مطهر، آستان قدس رضوی طرح توزیع دعوتنامه به صورت الکترونیک با عنوان «نعیم رضوان» را آغاز کرده است.

وی افزود: در این طرح هر شخص با کد ملی خود می‌تواند حداقل یک بار در یک دوره زمانی از غذای متبرک بهره‌مند شود و تا ۳ سال آینده از این طرح محروم خواهد بود تا همه ی زائران بتوانند از غذای حضرت استفاده کنند.

ایشان ادامه داد: با راه اندازی این طرح دیگر در سطح شهر ژتون غذای حضرت بخش نخواهد شد و غیر از طرح ” نعیم رضوان ” به هیچ صورت دیگری نمی توان غذای متبرکه دریافت کرد.

منبتی در رابطه با تعداد مهمانسراها و پخش غذاهای روزانه در حرم مطهر افزود: روزانه تقریبا حدود ۳۰ هزار غذا در ۳ وعده صبحانه، نهار و شام به زائرین داده می شود و ۲ مهمانسرا با نام های غدیر و حرعاملی در حرم مطهر رضوی وجود دارد.

معاون اماکن متبرکه آستان قدس رضوی ادامه داد: غذای گرم یا جیره خشک تهیه شده برای محرومینی که توسط آستان قدس رضوی در حاشیه شهر و معاونت امداد در شهرهای دیگر شناسایی می شوند، توزیع می گردد و این مورد در طرح ” نعیم رضوان ” قرار ندارد. وی همچنین افزود: ارگان هایی که به صورت گروهی از شهرهای دیگر برای دریافت غذای حضرت مانند بسیج، آموزش پرورش و … اقدام می کنند، مبنی بر نامه ای کتبی از سوی همان ارگان در وعده ی صبحانه پذیرایی به عمل می آوریم. زائرین خارجی نیز می توانند با ارائه پاسپورت خود از غذای متبرکه بهرمند شوند.

وی در مورد شایعه ی فروش ژتون غذای حضرت در نرم افزارهای مجازی  اظهار داشت: در گذشته این اتفاق به صورت خیلی کم و محدود رخ داده بود اما در حال حاضر گزارشی به ما مبنی بر فروش ژتون غذای متبرکه حضرت داده نشده است.

دانلود اپلیکیشن رضوان