باهشت باهشت گردشگری مشهد

مقبره میرزا ابراهیم رضوی

آرامگاه میرزا ابراهیم رضوی در پارک کوهسنگی مشهد قرار دارد. میرزا ابراهیم در دوره صفویه زندگی می کرد و در سال 1042 هجری قمری چشم از جهان بست. آرامگاه او را می توان تنها اثر تاریخی باقیمانده از صفویه در سطح شهر مشهد دانست. شهرت میرزا ابراهیم به خاطر موقوفات فراوانی است که داشته است از طرفی نسبت او به امام نهم شیعیان می رسد. مزار میرزا ابراهیم در باغی همجوار با پارک کوهسنگی مشهد قرار دارد، در محلی که شواهد و اخبار تاریخی نشان می دهد ملک شخصی او بوده است. در حال حاضر چند تن از علمای بزرگ خراسان هم در صحن اطراف مزار دفن هستند. مقبره شامل ایوانی کاشی کاری شده و بلند می شود که دو حجره دو اشکوبه در هر دو سمت آن وجود دارد و حوضی فضای جلوی ایوان و حیاط باغ را زیباتر کرده است. با توجه به اهمیت این شخصیت بزرگ، فضای آرامگاه در سال 1365 مرمت و بازسازی شد و در حال حاضر در آن برای عموم باز است.

Razavi


نشانی: این مکان در خیابان کوهسنگی، کوچه شهید قرائیان واقع گردیده است.

 

Slice 1 - Image 1 Slice 1 - Image 2 Slice 1 - Image 3 Slice 1 - Image 4
Slice 2 - Image 1 Slice 2 - Image 2 Slice 2 - Image 3 Slice 2 - Image 4
Slice 3 - Image 1 Slice 3 - Image 2 Slice 3 - Image 3 Slice 3 - Image 4
Slice 4 - Image 1 Slice 4 - Image 2 Slice 4 - Image 3 Slice 4 - Image 4