باهشت باهشت گردشگری مشهد

فهرست اقامتگاه های بوم گردی دارای مجوز

اقامتگاه بوم گردی پور یعقوب

شهر نشتیفان

کیلومتر ٣ جاده تایباد-تربت حیدریه

مشاهده جزئیات

اقامتگاه بومگردی ننه کلو باباکلو

شهر طبس

۲۰ کیلومتری شمال شهر سبزوار

مشاهده جزئیات

اقامتگاه بوم گردی ماژان

روستای حصار سرخ شاندیز

شاندیز امام رضا ۱۶

مشاهده جزئیات

اقامتگاه بوم گردی سرکمر بردسکن

روستای کبودان

مشاهده جزئیات

اقامتگاه بوم گردی خالو عیسی

شهرستان گناباد

روستای ریاب

مشاهده جزئیات

اقامتگاه بوم گردی گلستان ادیب

شهرستان گناباد

خیابان بهار

مشاهده جزئیات

اقامتگاه بوم گردی قوامیه

روستای ریاب

۳ کیلومتری غرب گناباد

مشاهده جزئیات

اقامتگاه بوم گردی سُبنی کبودان

روستای کبودان

کیلومتر ١٠ جاده بردسکن-سبزوار

مشاهده جزئیات

اقامتگاه بوم گردی غیاثیه

روستای خرگرد

کیلومتر 5 جاده خواف-تایباد

مشاهده جزئیات

اقامتگاه بوم گردی نرگس

روستای مزینان

۷۵ کیلومتری جاده سبزوار-تهران

مشاهده جزئیات

اقامتگاه بوم گردی باغدشت کاشمر

شهر ریوش

ارگ جنوبی به طرف خیابان ساحل

مشاهده جزئیات

اقامتگاه بوم گردی کنگ کهن

شهرستان گناباد

روستای قوژد

مشاهده جزئیات

اقامتگاه بوم گردی میراحمد خوافی

شهرستان خواف

خیابان شهاب

مشاهده جزئیات

اقامتگاه بوم گردی ارگ رادکان

روستای رادکان

کیلومتر ۱۳ جاده چناران – قوچان

مشاهده جزئیات

اقامتگاه بوم گردی جاده ابریشم

روستای سپیدار

۵۵کیلومتری جنوب غربی مشهد

مشاهده جزئیات

اقامتگاه بوم گردی زعفرانیه

روستای زعفرانیه

کیلومتر 35 جاده اصلی سبزوار به نیشابور

مشاهده جزئیات

اقامتگاه بوم گردی دنیای قدیم

روستای حمید‌آباد

٤ کیلومتری نیشابور

مشاهده جزئیات

اقامتگاه بوم گردی ایوان طرقبه

شهرستان طرقبه

روستای کنگ

مشاهده جزئیات

اقامتگاه بوم گردی غور قوژد گناباد

شهرستان گناباد

روستای قوژد

مشاهده جزئیات