باهشت باهشت گردشگری مشهد

فهرست اقامتگاه های بوم گردی دارای مجوز

اقامتگاه بوم گردی پور یعقوب

شهر نشتیفان

کیلومتر ٣ جاده تایباد-تربت حیدریه

مشاهده جزئیات

اقامتگاه بومگردی ننه کلو باباکلو

شهر طبس

۲۰ کیلومتری شمال شهر سبزوار

مشاهده جزئیات

اقامتگاه بوم گردی ماژان

روستای حصار سرخ شاندیز

شاندیز امام رضا ۱۶

مشاهده جزئیات

اقامتگاه بوم گردی سرکمر بردسکن

روستای کبودان

مشاهده جزئیات

اقامتگاه بوم گردی خالو عیسی

شهرستان گناباد

روستای ریاب

مشاهده جزئیات

اقامتگاه بوم گردی کیمیایی

شهرستان بجستان

روستای جزین

مشاهده جزئیات

اقامتگاه بوم گردی آفر

شهرستان تربت جام

روستای بزد

مشاهده جزئیات

اقامتگاه بوم گردی چنارستان

شهرستان نیشابور

روستای دررود

مشاهده جزئیات

اقامتگاه بوم گردی تنگسل

شهرستان کاشمر

روستای فروتقه

مشاهده جزئیات

اقامتگاه بوم گردی دره پرستو ها

شهرستان نیشابور

روستای حصار

مشاهده جزئیات

اقامتگاه بوم گردی حاج کاظم

شهرستان نیشابور

مشاهده جزئیات

اقامتگاه بوم گردی کندر کهن

شهرستان خیل آباد

مشاهده جزئیات

اقامتگاه بوم گردی قدیم نیما

شهرستان نیشابور

روستای محمودآباد

مشاهده جزئیات

اقامتگاه بوم گردی خانه خورشید

روستای خلیل آباد

مشاهده جزئیات

اقامتگاه بوم گردی اشنو

روستای خلیل آباد

مشاهده جزئیات

اقامتگاه بوم گردی بی بی لعبا

روستای کریز

شهرستان کوهسرخ

مشاهده جزئیات

اقامتگاه بوم گردی بابا اکبر

روستای باخرز

شهرستان تایباد

مشاهده جزئیات

اقامتگاه بوم گردی بی بی بانو

روستای کبودان کوچه بالا

شهرستان بردسکن

مشاهده جزئیات

اقامتگاه بوم گردی امیری فخرآباد

روستای فخرآباد

شهرستان بجستان

مشاهده جزئیات

اقامتگاه بوم گردی دیارکهن

روستای کاهک

شهرستان داورزن

مشاهده جزئیات

اقامتگاه بوم گردی بررود

روستای طرق

شهرستان کاشمر

مشاهده جزئیات

اقامتگاه بوم گردی شودالون

روستای رود معجن

شهرستان تربت حیدریه

مشاهده جزئیات

اقامتگاه بوم گردی بادام

روستای ایور

شهرستان کاشمر

مشاهده جزئیات

اقامتگاه بوم گردی قوامیه

روستای ریاب

۳ کیلومتری غرب گناباد

مشاهده جزئیات

اقامتگاه بوم گردی سُبنی کبودان

روستای کبودان

کیلومتر ١٠ جاده بردسکن-سبزوار

مشاهده جزئیات

اقامتگاه بوم گردی غیاثیه

روستای خرگرد

کیلومتر 5 جاده خواف-تایباد

مشاهده جزئیات

اقامتگاه بوم گردی نرگس

روستای مزینان

۷۵ کیلومتری جاده سبزوار-تهران

مشاهده جزئیات

اقامتگاه بوم گردی باغدشت کاشمر

شهر ریوش

ارگ جنوبی به طرف خیابان ساحل

مشاهده جزئیات

اقامتگاه بوم گردی کنگ کهن

شهرستان گناباد

روستای قوژد

مشاهده جزئیات

اقامتگاه بوم گردی حیات فیروزه ای

شهرستان نیشابور

روستای تقی آباد سالار

مشاهده جزئیات

اقامتگاه بوم گردی چشمه سبز

شهرستان گلبهار

روستای گلمکان

مشاهده جزئیات

اقامتگاه بوم گردی ریو

شهرستان گناباد

روستای ریاب

مشاهده جزئیات

اقامتگاه بوم گردی عارف و ماهرخ

شهرستان گناباد

روستای قوژد

مشاهده جزئیات

اقامتگاه بوم گردی کامل

شهرستان تربت حیدریه

روستای بکاول

مشاهده جزئیات

اقامتگاه بوم گردی مرسد

شهرستان رشتخوار

روستای حسین آباد

مشاهده جزئیات

اقامتگاه بوم گردی حاج بابا

شهرستان چناران

روستای حاج بابا

مشاهده جزئیات

اقامتگاه بوم گردی شادمهر

شهرستان نیشابور

روستای بوژان

مشاهده جزئیات

اقامتگاه بوم گردی همایون شهر

شهرستان تربت حیدریه

روستای صنوبر

مشاهده جزئیات

اقامتگاه بوم گردی دروازه خورشید

شهرستان نیشابور

مشاهده جزئیات

اقامتگاه بوم گردی بام بوژان

روستای بوژان

شهرستان نیشابور

مشاهده جزئیات

اقامتگاه بوم گردی چهار برجی

روستای کریم آباد

شهرستان رشتخوار

مشاهده جزئیات

اقامتگاه بوم گردی خواجه ابومنصور

روستای ریاب

شهرستان گناباد

مشاهده جزئیات

اقامتگاه بوم گردی بینالود

روستای شیخ ابوالحسن

شهرستان نیشابور

مشاهده جزئیات

اقامتگاه بوم گردی آق بجی دده

روستای بینالود

شهرستان طرقبه

مشاهده جزئیات

اقامتگاه بوم گردی اولنگ

روستای نامق

شهرستان کاشمر

مشاهده جزئیات

اقامتگاه بوم گردی بی بی گل

روستای بیدخت

شهرستان گناباد

مشاهده جزئیات

اقامتگاه بوم گردی شاغلام

روستای فیل خانه

شهرستان نیشابور

مشاهده جزئیات

اقامتگاه بوم گردی ارگ رادکان

روستای رادکان

کیلومتر ۱۳ جاده چناران – قوچان

مشاهده جزئیات

اقامتگاه بوم گردی جاده ابریشم

روستای سپیدار

۵۵کیلومتری جنوب غربی مشهد

مشاهده جزئیات

اقامتگاه بوم گردی زعفرانیه

روستای زعفرانیه

کیلومتر 35 جاده اصلی سبزوار به نیشابور

مشاهده جزئیات

اقامتگاه بوم گردی دنیای قدیم

روستای حمید‌آباد

٤ کیلومتری نیشابور

مشاهده جزئیات

اقامتگاه بوم گردی ایوان طرقبه

شهرستان طرقبه

روستای کنگ

مشاهده جزئیات

اقامتگاه بوم گردی غور قوژد گناباد

شهرستان گناباد

روستای قوژد

مشاهده جزئیات

اقامتگاه بوم گردی ملاعلی

شهرستان مشهد

روستای احمدآباد

مشاهده جزئیات

اقامتگاه بوم گردی قصبه

شهرستان گناباد

روستای بهاباد

مشاهده جزئیات

اقامتگاه بوم گردی عمارت ورجاوند

شهرستان مشهد

روستای رادکان

مشاهده جزئیات

اقامتگاه بوم گردی میرزا غلامحسین

شهرستان بردسکن

روستای درونه

مشاهده جزئیات

اقامتگاه بوم گردی رمضان بیگ

شهرستان کاشمر

روستای قوژد

مشاهده جزئیات

اقامتگاه بوم گردی درجه

شهرستان تایباد

روستای پشته

مشاهده جزئیات

اقامتگاه بوم گردی بابا حسن

شهرستان گناباد

روستای سنو

مشاهده جزئیات

اقامتگاه بوم گردی دیار نادر

روستای کلات

مشاهده جزئیات

اقامتگاه بوم گردی تهمینه

شهرستان تربت حیدریه

مشاهده جزئیات

اقامتگاه بوم گردی آوردگاه

شهرستان شاندیز

روستای ابرده

مشاهده جزئیات

اقامتگاه بوم گردی شمیرون

شهرستان خواف

روستای نشتیفان

مشاهده جزئیات

اقامتگاه بوم گردی چشمه نقره

شهرستان کوهسرخ

روستای طرق

مشاهده جزئیات

اقامتگاه بوم گردی ریزه گل

شهرستان چناران

روستای رادکان

مشاهده جزئیات

اقامتگاه بوم گردی عمارت بی بی

شهرستان داورزن

روستای بهانگر

مشاهده جزئیات

اقامتگاه بوم گردی بی بی شهربانو

شهرستان رشتخوار

روستای سنگان

مشاهده جزئیات

اقامتگاه بوم گردی هزار مسجد

روستای کلات

مشاهده جزئیات

اقامتگاه بوم گردی آصف

روستای مزار

شهرستان بجستان

مشاهده جزئیات

اقامتگاه بوم گردی خانه پدری

روستای کلات

مشاهده جزئیات