معرفی آرامگاه نادرشاه افشار؛ پادشاهی از تبار ترک

  • ١٤٠٠/٠١/٢٥
  • سید حمید هاشمیان فلاح
  • مجله گردشگری