نخستین اسکناس های منقوش به حرم مطهر رضوی

  • ١٤٠٠/٠٨/٠٨
  • سیده فرزانه هاشمیان
  • مجله گردشگری