باهشت باهشت گردشگری مشهد

 

مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی گفت: میانگین شاخص کنونی برای دومین روز متوالی ، استقرار هوای پاک در مشهدکیفیت هوای کلانشهر مشهد با ۴۴ ای.کیو.آی نشانگر "هوای پاک" است.

 

تورج همتی افزود: هم اکنون کیفیت هوا در مناطق شهید آوینی، وحدت و طرق مشهد در وضعیت سالم و شاخص کیفیت هوا در۲۰ منطقه دیگر این کلانشهر نشانگر هوای پاک است.

قرار داشتن شاخص کلی کیفیت هوا تا ۵۰ ای.کیو.آی به معنای وضعیت پاک و بین ۵۱ تا ۱۰۰ ای.کیو.آی نشانگر وضعیت سالم است.

قرار داشتن شاخص کلی کیفیت هوا بین اعداد ۱۰۱ تا ۱۵۰ ای.کیو.آی به معنای آلودگی هوا برای افراد حساس و کودکان و بین اعداد ۱۵۱ تا ۲۰۰ ای.کیو.آی به معنای آلودگی هوا برای همه سنین محسوب می‌شود.

همچنین قرار داشتن شاخص کلی کیفیت هوا بین اعداد ۲۰۱ تا ۳۰۰ ای.کیو.آی حالت اضطرار و بالاتر از عدد ۳۰۰ نیز حالت بحرانی را نشان می‌دهد.

روز پنجشنبه هفته گذشته سرعت وزش باد در مشهد به ۷۰ کیلومتر در ساعت رسید.