باهشت باهشت گردشگری مشهد

هوای خراسان رضوی از امروز 25 آذر تا پایان هفته حدود ۸ درجه گرمتر می‌شود.

کارشناس مرکز پیش بینی اداره کل هواشناسی خراسان رضوی گفت: بیشینه دمای افزایش دمای حدود ۸ درجه‌ای در خراسان رضوی هوای امروز مشهد چهار درجه سلسیوس پیش بینی شده است که نسبت به روز گذشته چهار درجه افزایش دارد و تا پایان هفته به ۱۲درجه می رسد.

زهرا آهنگرزاده افزود: کمینه دمای هوای دیشب مشهد هفت درجه زیر صفر بود که در شبهای آینده به بالاتر از صفر درجه می رسد.

شهرستان قوچان با کمینه دمای هوای ۱۱درجه زیر صفر و بردسکن با بیشینه دمای هوای هشت درجه سلسیوس به ترتیب سردترین و گرمترین شهرستانهای خراسان رضوی طی ۲۴ساعت گذشته بوده اند.